Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279606NLT-S-2020-44/1Søknad om LAPL(S)2020-03-12
SF37NLT-1160126773-279607NLT-S-2020-44/2Søknad om FI(S)2020-03-12
SF37NLT-1160126773-279180NLT-S-2020-44/3Kopi av LAPL-legeattest2020-03-12
SF37NLT-1160126773-279178NLT-S-2020-44/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-03-12
SF37NLT-1160126773-279179NLT-S-2020-44/5Kopi av LAPL(A)2020-03-12
SF37NLT-1160126773-279398NLT-S-2020-44/6Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-04-06