Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279175NLT-S-2020-46/1Søknad om LAPL(S)2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279240NLT-S-2020-46/2Kopi av LAPL-legeattest2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279241NLT-S-2020-46/3Dokumentasjon av strekkflyging2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279282NLT-S-2020-46/4Resultater MYB, FCL og RTL Trondheim februar 20202020-03-19
SF37NLT-1160126773-279396NLT-S-2020-46/5Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-04-06