Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279611NLT-S-2020-47/1Søknad om LAPL(S)2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279612NLT-S-2020-47/2Søknad om FI(S)2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279242NLT-S-2020-47/3Kopi av LAPL-legeattest2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279286NLT-S-2020-47/4Kopi av nasjonal lisens2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279287NLT-S-2020-47/5Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279289NLT-S-2020-47/6Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182020-03-19
SF37NLT-1160126773-279361NLT-S-2020-47/7Signert søknad LAPL(S)2020-04-01
SF37NLT-1160126773-279362NLT-S-2020-47/8Signert søknad FI(S)2020-04-01
SF37NLT-1160126773-279363NLT-S-2020-47/9Tillegg til legeundersøkelse2020-04-01
SF37NLT-1160126773-279364NLT-S-2020-47/10Dokumentasjon Nav. Tur TMG 12020-04-01
SF37NLT-1160126773-279365NLT-S-2020-47/11Dokumentasjon Nav. Tur TMG 22020-04-01
SF37NLT-1160126773-279449NLT-S-2020-47/12Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-04-16