Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279543NLT-S-2020-49/1Søknad om LAPL(S)2020-03-20
SF37NLT-1160126773-279548NLT-S-2020-49/2Søknad om FI(S)2020-03-20
SF37NLT-1160126773-279544NLT-S-2020-49/3Kopi av LAPL-legeattest2020-03-20
SF37NLT-1160126773-279549NLT-S-2020-49/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-03-20
SF37NLT-1160126773-279545NLT-S-2020-49/5Kopi av nasjonal lisens2020-03-20
SF37NLT-1160126773-279546NLT-S-2020-49/6Dokumentasjon strekkflyging2020-03-20
SF37NLT-1160126773-279547NLT-S-2020-49/7Dokumentasjon Nav. Tur TMG2020-03-20
SF37NLT-1160126773-279285NLT-S-2020-49/8Resultater MYB og FCL Starmoen 16.08.20192020-03-20
SF37NLT-1160126773-279610NLT-S-2020-49/9Bekreftelse på at PFT-IK-S vil bli utført2020-04-10
SF37NLT-1160126773-279430NLT-S-2020-49/10Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-04-14