Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279586NLT-S-2020-51/1Søknad om LAPL(S)2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279587NLT-S-2020-51/2Søknad om FI(S)2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279210NLT-S-2020-51/3Kopi av LAPL-legeattest2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279214NLT-S-2020-51/4Kopi av nasjonal seilflylisens2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279213NLT-S-2020-51/5Kopi av LAPL(A)2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279212NLT-S-2020-51/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-03-19
SF37NLT-1160126773-279211NLT-S-2020-51/7Dokumentasjon strekkflyging2020-03-19
SF37NLT-1160126773-280156NLT-S-2020-51/8Dokumentasjon av instrumenttid2020-10-14
SF37NLT-1160126773-280157NLT-S-2020-51/9Dokumentasjon PFT Winch og TMG2020-10-14
SF37NLT-1160126773-280159NLT-S-2020-51/10Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-10-19