Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-141NLT-S-2018-7/1Søknad om LAPL(S)2018-11-21
950215034-142NLT-S-2018-7/2Resultater teoriprøve MYB og FCL2018-10-15
950215034-143NLT-S-2018-7/3Kopi av radiotelefonisertifikat2018-11-26
950215034-144NLT-S-2018-7/4Kopi av LAPL- og klasse 2 legeattest2018-11-21
950215034-145NLT-S-2018-7/5Informasjon om strekkflyging med TMG og seilfly2018-11-26
950215034-146NLT-S-2018-7/6Informasjon om slep med TMG2018-11-26
950215034-148NLT-S-2018-7/7Utstedt LAPL(S) og følgebrev2018-12-11
950215034-149NLT-S-2018-7/8Dokumentasjon av strekk - seilfly2018-12-05
950215034-585NLT-S-2018-7/9Søknad om FI(S)2019-08-06
950215034-588NLT-S-2018-7/10Utstedt FI(S) med følgebrev2019-08-19