Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279820NLT-S-2020-52/1Søknad om LAPL(S)2020-03-22
SF37NLT-1160126773-279821NLT-S-2020-52/2Søknad om FI(S)2020-03-22
SF37NLT-1160126773-279248NLT-S-2020-52/3Signerte sistesider2020-03-30
SF37NLT-1160126773-279247NLT-S-2020-52/4Kopi av LAPL-legeattest2020-03-22
SF37NLT-1160126773-280264NLT-S-2020-52/5Kopi siste loggbokside 20202020-11-17
SF37NLT-1160126773-280263NLT-S-2020-52/6Dokumentasjon slepeutsjekk2020-11-17
SF37NLT-1160126773-280262NLT-S-2020-52/7Dokumentasjon PFT Winch og TMG2020-11-17
SF37NLT-1160126773-279246NLT-S-2020-52/8Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-03-22
SF37NLT-1160126773-280321NLT-S-2020-52/9Dokumentasjon strekkflyging2020-11-22
SF37NLT-1160126773-279291NLT-S-2020-52/10Resultater MYB, FCL og RTL Bergen 31.03.20192020-03-22
SF37NLT-1160126773-280291NLT-S-2020-52/11Utstedt SPL med FI(S), FE(S) og følgebrev2020-11-23