Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279542NLT-S-2020-54/1Søknad om LAPL(S)2020-03-23
SF37NLT-1160126773-279539NLT-S-2020-54/2Kopi av LAPL-legeattest2020-03-23
SF37NLT-1160126773-279538NLT-S-2020-54/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-03-23
SF37NLT-1160126773-279540NLT-S-2020-54/4Dokumentasjon strekkflyging2020-03-23
SF37NLT-1160126773-279541NLT-S-2020-54/5Kopi av nasjonal lisens2020-03-23
SF37NLT-1160126773-279316NLT-S-2020-54/6Resultater MYB og FCL Notodden 23.03.20192020-03-23
SF37NLT-1160126773-279404NLT-S-2020-54/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-04-06