Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279259NLT-S-2020-55/1Søknad om SPL2020-03-23
SF37NLT-1160126773-279260NLT-S-2020-55/2Kopi av CPL og FI(A)2020-03-23
SF37NLT-1160126773-279261NLT-S-2020-55/3Kopi av Klasse 1-legeattest2020-03-23
SF37NLT-1160126773-279262NLT-S-2020-55/4Resultater ATPL-teori2020-03-23
SF37NLT-1160126773-279263NLT-S-2020-55/5Dokumentasjon seilflystrekk2020-03-23
SF37NLT-1160126773-279408NLT-S-2020-55/6Utstedt SPL med følgebrev2020-04-06