Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279532NLT-S-2020-56/1Søknad om LAPL(S)2020-03-24
SF37NLT-1160126773-279533NLT-S-2020-56/2Søknad om FI(S)2020-03-24
SF37NLT-1160126773-279534NLT-S-2020-56/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-03-24
SF37NLT-1160126773-279535NLT-S-2020-56/4Kopi av LAPL-legeattest2020-03-24
SF37NLT-1160126773-279536NLT-S-2020-56/5Dokumentasjon strekkflyging2020-03-24
SF37NLT-1160126773-279537NLT-S-2020-56/6Dokumentasjon Nav. Tur TMG2020-03-24
SF37NLT-1160126773-279320NLT-S-2020-56/7Resultater MYB og FCL Bergen 31.03.20202020-03-24
SF37NLT-1160126773-279410NLT-S-2020-56/7Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-04-08