Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279613NLT-S-2020-57/1Søknad om LAPL(S)2020-03-25
SF37NLT-1160126773-279614NLT-S-2020-57/2Søknad om FI(S)2020-03-25
SF37NLT-1160126773-279325NLT-S-2020-57/3Dokumentasjon Nav. Tur TMG2020-03-25
SF37NLT-1160126773-279326NLT-S-2020-57/4Dokumentasjon strekkflyging2020-03-25
SF37NLT-1160126773-279328NLT-S-2020-57/5Resultater MYB, FCL og RTL Bergen 31.03.20192020-03-25
SF37NLT-1160126773-279324NLT-S-2020-57/6Dokumentasjon utført PFT/I2020-03-25
SF37NLT-1160126773-279968NLT-S-2020-57/7Kopi av LAPL-legeattest2020-08-20
SF37NLT-1160126773-279977NLT-S-2020-57/8Dokumentert PFT på TMG2020-08-21
SF37NLT-1160126773-279978NLT-S-2020-57/9Kopi loggbok PFT på TMG2020-08-21
SF37NLT-1160126773-279980NLT-S-2020-57/10Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-08-24
SF37NLT-1160126773-280055NLT-S-2020-57/11Søknad om LAPL(S) 22020-09-14
SF37NLT-1160126773-280056NLT-S-2020-57/12Søknad om FI(S) 22020-09-14
SF37NLT-1160126773-280073NLT-S-2020-57/13Utstedt revidert LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-09-22