Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279336NLT-S-2020-59/1Søknad om LAPL(S)2020-03-27
SF37NLT-1160126773-279337NLT-S-2020-59/2Søknad om FI(S)2020-03-27
SF37NLT-1160126773-279338NLT-S-2020-59/3Kopi av LAPL-legeattest2020-03-27
SF37NLT-1160126773-279339NLT-S-2020-59/4Kopi av nasjonal lisens2020-03-27
SF37NLT-1160126773-279340NLT-S-2020-59/6Kopi av ATPL sertifikat2020-03-27
SF37NLT-1160126773-279503NLT-S-2020-59/7Dokumentasjon strekkflyging2020-03-27
SF37NLT-1160126773-279412NLT-S-2020-59/8Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-06-05