Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279520NLT-S-2020-60/1Søknad om LAPL(S)2020-03-31
SF37NLT-1160126773-279521NLT-S-2020-60/2Søknad om FI(S)2020-03-31
SF37NLT-1160126773-279522NLT-S-2020-60/3Kopi av LAPL-legeattest2020-03-31
SF37NLT-1160126773-279523NLT-S-2020-60/4Kopi av PPL(A) sertifikat2020-03-31
SF37NLT-1160126773-279392NLT-S-2020-60/5Dokumentasjon av strekkflyging2020-03-31
SF37NLT-1160126773-279417NLT-S-2020-60/6Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-04-08