Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279495NLT-S-2020-61/1Søknad om LAPL(S)2020-03-31
SF37NLT-1160126773-279494NLT-S-2020-61/2Søknad om FI(S)2020-03-31
SF37NLT-1160126773-279497NLT-S-2020-61/3Kopi av LAPL-legeattest2020-03-31
SF37NLT-1160126773-279498NLT-S-2020-61/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-03-31
SF37NLT-1160126773-282198NLT-S-2020-61/5Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-03-31
SF37NLT-1160126773-282199NLT-S-2020-61/6Dokumentasjon strekkflyging2020-03-31
SF37NLT-1160126773-279499NLT-S-2020-61/7Bekreftelse på avlagt teorieksamen2020-03-31
SF37NLT-1160126773-279345NLT-S-2020-61/8Resultater MYB og FCL Starmoen 17.02.20192020-03-31
SF37NLT-1160126773-279473NLT-S-2020-61/9Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-04-28