Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-150NLT-S-2018-8/1Søknad om LAPL(S)2018-12-03
950215034-151NLT-S-2018-8/2Resultater teorieksamen MYB og FCL2018-10-15
950215034-152NLT-S-2018-8/3Kopi av radiotelefonisertifikat2018-11-12
950215034-153NLT-S-2018-8/4Kopi av LAPL legeattest2018-11-12
950215034-154NLT-S-2018-8/5Dokumentasjon strekktur med seilfly2018-11-12
950215034-155NLT-S-2018-8/6Dokumentasjon av TMG nav. tur2018-11-17
950215034-156NLT-S-2018-8/7Dokumentasjon av slep og winch-starter2018-12-10
950215034-159NLT-S-2018-8/8Avslag på rettighet til slep med TMG2018-12-20
950215034-161NLT-S-2018-8/9Utstedt LAPL(S) og følgebrev2019-01-03
950215034-620NLT-S-2018-8/10Utstedt FI(S) med følgebrev2019-08-21
950215034-727NLT-S-2018-8/11Søknad om FI(S)2019-08-16