Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282197NLT-S-2020-62/1Søknad om LAPL(S)2020-03-16
SF37NLT-1160126773-282193NLT-S-2020-62/2Kopi av LAPL-legeattest2020-03-16
SF37NLT-1160126773-282194NLT-S-2020-62/3Dokumentasjon siste PFT/S2020-03-16
SF37NLT-1160126773-282196NLT-S-2020-62/4Dokumentasjon winch-starter2020-03-16
SF37NLT-1160126773-282195NLT-S-2020-62/5Dokumentasjon strekkflyging2020-03-16
SF37NLT-1160126773-279358NLT-S-2020-62/6Resultater MYB, FCL og RTL Starmoen 16.08.20192020-03-16
SF37NLT-1160126773-279436NLT-S-2020-62/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-04-14