Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279502NLT-S-2020-63/1Søknad om LAPL(S)2020-04-01
SF37NLT-1160126773-279501NLT-S-2020-63/2Søknad om FI(S)2020-04-01
SF37NLT-1160126773-279352NLT-S-2020-63/3Kopi av LAPL-legeattest2020-04-01
SF37NLT-1160126773-279351NLT-S-2020-63/4Dokumentasjon strekkflyging2020-04-01
SF37NLT-1160126773-279500NLT-S-2020-63/5Kopi av ATPL2020-04-01
SF37NLT-1160126773-279419NLT-S-2020-63/6Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-04-08