Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279439NLT-S-2020-65/1Søknad om SPL2020-04-07
SF37NLT-1160126773-279440NLT-S-2020-65/2Kopi av Klasse 2 legeattest2020-04-07
SF37NLT-1160126773-279442NLT-S-2020-65/3Dokumentasjon av strekkflyging2020-04-07
SF37NLT-1160126773-279441NLT-S-2020-65/4Kopi av PPL(A)2020-04-07
SF37NLT-1160126773-279443NLT-S-2020-65/5Kopi av IGC-fil2020-04-07
SF37NLT-1160126773-279445NLT-S-2020-65/6Utstedt SPL med følgebrev2020-04-16