Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279615NLT-S-2020-66/1Request for a SPL from A.J. Drijgens2020-04-16
SF37NLT-1160126773-279465NLT-S-2020-66/2Brev fra Nederlandsk myndighet2020-04-16
SF37NLT-1160126773-279466NLT-S-2020-66/3Kopi av Nederlandsk sertifikat2020-04-16
SF37NLT-1160126773-279467NLT-S-2020-66/4Kopi av Klasse 1 legeattest2020-04-16
SF37NLT-1160126773-279468NLT-S-2020-66/5Dokumentasjon av strekkflyginger2020-04-16
SF37NLT-1160126773-279470NLT-S-2020-66/6Utstedt SPL med følgebrev2020-04-28