Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279888NLT-S-2020-67/1Søknad om LAPL(S)2020-04-27
SF37NLT-1160126773-279478NLT-S-2020-67/2Kopi av LAPL-legeattest2020-04-27
SF37NLT-1160126773-279481NLT-S-2020-67/3Dokumentasjon av strekkflyging solo2020-04-27
SF37NLT-1160126773-279482NLT-S-2020-67/4Dokumentasjon av strekkflyging med instr.2020-04-27
SF37NLT-1160126773-279486NLT-S-2020-67/5Resultater MYB, FCL og RTL Starmoen 17.02.20192020-04-27
SF37NLT-1160126773-279489NLT-S-2020-67/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-04-30