Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279563NLT-S-2020-69/1Søknad om LAPL(S)2020-04-30
SF37NLT-1160126773-279561NLT-S-2020-69/2Kopi av LAPL-legeattest2020-05-08
SF37NLT-1160126773-279562NLT-S-2020-69/3Dokumentasjon strekkflyging2020-05-08
SF37NLT-1160126773-279780NLT-S-2020-69/4Kopi av PPL(A) sertifikat2020-06-22
SF37NLT-1160126773-279782NLT-S-2020-69/5Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-06-24