Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-163NLT-S-2018-9/1Søknad om konvertering til LAPL(S)2018-12-14
950215034-164NLT-S-2018-9/2LAPL-legeattest2018-12-14
950215034-165NLT-S-2018-9/3Kopi av nasjonalt sertifikat2018-12-14
950215034-166NLT-S-2018-9/4Dokumentasjon strekk-flyging2018-12-14
950215034-167NLT-S-2018-9/5Kopi LAPL(A) sertifikat del 12018-12-14
950215034-168NLT-S-2018-9/6Kopi LAPL(A) sertifikat del 22018-12-14
950215034-169NLT-S-2018-9/7Info om antall starter på SLG2019-01-03
950215034-171NLT-S-2018-9/8Avklaring av TMG-rettighet2019-01-09
950215034-177NLT-S-2018-9/9LAPL(S) – avklaring vedrørende rettighet til bruk av Motorglider2019-01-14
950215034-174NLT-S-2018-9/10Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-01-30
950215034-190NLT-S-2018-9/11Klage på utstedt LAPL(S)2019-02-08
950215034-191NLT-S-2018-9/12Utstedt revidert LAPL(S)2019-02-18
950215034-214NLT-S-2018-9/13Retur av feil LAPL(S)2019-02-22
950215034-413NLT-S-2018-9/14Søknad om konvertering til FI(S)2019-05-09
950215034-429NLT-S-2018-9/15Utstedt FI(S) med følgebrev2019-05-23