Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279661NLT-S-2020-73/1Søknad om LAPL(S)2020-06-04
SF37NLT-1160126773-279662NLT-S-2020-73/2Kopi av LAPL-legeattest2020-06-04
SF37NLT-1160126773-279663NLT-S-2020-73/3Dokumentasjon strekkflyging2020-06-04
SF37NLT-1160126773-279659NLT-S-2020-73/4Resultater MYB, FCL og RTL Trondheim 20202020-06-04
SF37NLT-1160126773-279665NLT-S-2020-73/5Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-06-11