Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279670NLT-S-2020-74/1Søknad om LAPL(S)2020-06-05
SF37NLT-1160126773-279671NLT-S-2020-74/2Søknad om FI(S)2020-06-05
SF37NLT-1160126773-279672NLT-S-2020-74/3Kopi av LAPL-legeattest2020-06-05
SF37NLT-1160126773-279673NLT-S-2020-74/4Resultater MYB, FCL og RTL Oslo 9-10 mars 20202020-06-05
SF37NLT-1160126773-279674NLT-S-2020-74/5Dokumentasjon strekkflyging2020-06-05
SF37NLT-1160126773-279675NLT-S-2020-74/6Resultater MYB, FCL og RTL Oslo 10.03.20202020-06-05
SF37NLT-1160126773-279691NLT-S-2020-74/7Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-06-10