Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279678NLT-S-2020-75/1Søknad om LAPL(S)2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279679NLT-S-2020-75/2Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279680NLT-S-2020-75/3Dokumentasjon strekkflyging solo2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279681NLT-S-2020-75/4Dokumentasjon strekkflyging med instruktør2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279682NLT-S-2020-75/5Resultater MYB og FCL Salangen 28.04.20192020-06-09
SF37NLT-1160126773-279703NLT-S-2020-75/6Kopi av LAPL-legeattest2020-06-11
SF37NLT-1160126773-279704NLT-S-2020-75/7Dokumentasjon for timer ved Acro-kurs2020-06-11
SF37NLT-1160126773-279708NLT-S-2020-75/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-06-12