Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279684NLT-S-2020-76/1Søknad om LAPL(S)2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279685NLT-S-2020-76/2Kopi av LAPL-legeattest2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279686NLT-S-2020-76/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279687NLT-S-2020-76/4Dokumentasjon strekkflyging2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279688NLT-S-2020-76/5Kopi nasjonal lisens2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279689NLT-S-2020-76/6Resultater MYB og FCL Notodden 23.03.20192020-06-09
SF37NLT-1160126773-279693NLT-S-2020-76/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-06-11