Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279695NLT-S-2020-77/1Søknad om SPL2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279696NLT-S-2020-77/2Kopi av Klasse1-legeattest2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279698NLT-S-2020-77/3Kopi av ATPL(A)-sertifikat2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279699NLT-S-2020-77/4Dokumentasjon strekkflyging2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279697NLT-S-2020-77/5Kopi nasjonal lisens2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279706NLT-S-2020-77/6Utstedt SPL med følgebrev2020-06-12