Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279713NLT-S-2020-78/1Søknad om LAPL(S)2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279714NLT-S-2020-78/2Kopi av LAPL-legeattest2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279767NLT-S-2020-78/3Dokumentert winch og bilslep PFT2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279716NLT-S-2020-78/4Resultater MYB, FCL og RTL Voss 20202020-06-09
SF37NLT-1160126773-279717NLT-S-2020-78/5Dokumentert utsjekk flytyper2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279718NLT-S-2020-78/6Kopi av nasjonal lisens2020-06-09
SF37NLT-1160126773-279724NLT-S-2020-78/7Resultater MYB, FCL og RTL Voss 23.02.20202020-06-09
SF37NLT-1160126773-279763NLT-S-2020-78/8Informasjon om timer og starter2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279764NLT-S-2020-78/9Dokumentasjon av NAV-utsjekk TMG2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279765NLT-S-2020-78/10Dokumentasjon strekkflyging2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279752NLT-S-2020-78/11Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-06-23