Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279727NLT-S-2020-79/1Søknad om LAPL(S)2020-06-13
SF37NLT-1160126773-279728NLT-S-2020-79/2Kopi av LAPL-legeattest2020-06-13
SF37NLT-1160126773-279729NLT-S-2020-79/3Dokumentasjon strekkflyging2020-06-13
SF37NLT-1160126773-279730NLT-S-2020-79/4Resultater MYB, FCL og RTL Bergen 31.03.20192020-06-13
SF37NLT-1160126773-279732NLT-S-2020-79/5Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-06-23