Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279741NLT-S-2020-80/1Søknad om LAPL(S)2020-06-17
SF37NLT-1160126773-279740NLT-S-2020-80/2Kopi av LAPL-legeattest2020-06-17
SF37NLT-1160126773-279739NLT-S-2020-80/3Dokumentasjon strekkflyging2020-06-17
SF37NLT-1160126773-279742NLT-S-2020-80/4Resultater MYB, FCL og RTL Hokksund 15-16 juni 20202020-06-17
SF37NLT-1160126773-279747NLT-S-2020-80/5Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-06-23