Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282200NLT-S-2020-81/1Søknad om LAPL(S)2020-05-22
SF37NLT-1160126773-282201NLT-S-2020-81/2Søknad om FI(S)2020-05-22
SF37NLT-1160126773-282202NLT-S-2020-81/3Kopi av LAPL-legeattest2020-05-22
SF37NLT-1160126773-282203NLT-S-2020-81/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-05-22
SF37NLT-1160126773-279750NLT-S-2020-81/5Resultater MYB og FCL Starmoen 16.08.20192020-05-22
SF37NLT-1160126773-282204NLT-S-2020-81/6Dokumentasjon PFT TMG og reutsjekk sleping2020-05-22
SF37NLT-1160126773-282205NLT-S-2020-81/7Dokumentasjon strekkflyging2020-05-22
SF37NLT-1160126773-282206NLT-S-2020-81/8Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-05-22
SF37NLT-1160126773-282207NLT-S-2020-81/9Kopi av oppsummert informasjon2020-05-22
SF37NLT-1160126773-279809NLT-S-2020-81/10Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-06-24