Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-181NLT-S-2019-1/1Resultater teorieksamen MYB og FCL2018-10-15
950215034-183NLT-S-2019-1/2Kopi av radiotelefonisertifikat2019-01-03
950215034-182NLT-S-2019-1/3Kopi av LAPL legeattest2019-01-03
950215034-179NLT-S-2019-1/4Søknadsskjema for konvertering til LAPL(S)2019-01-15
950215034-186NLT-S-2019-1/5Dokumentasjon av strekk og nav. tur TMG og + acroøvelser2019-01-15
950215034-180NLT-S-2019-1/6Spesifikasjon av strekktur2019-01-17
950215034-184NLT-S-2019-1/7Dokumentasjon av -acroøvelser2019-01-29
950215034-188NLT-S-2019-1/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-02-06
950215034-329NLT-S-2019-1/9Søknad om FI(S) og FE(S)2019-04-01
950215034-344NLT-S-2019-1/10Temporary permission to act as Pilot. Signert Permission i retur2019-04-112019-04-04
950215034-428NLT-S-2019-1/11Utstedt FI(S) med følgebrev2019-05-22