Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279754NLT-S-2020-82/1Søknad om LAPL(S)2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279755NLT-S-2020-82/2Søknad om FI(S)2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279756NLT-S-2020-82/3Kopi av LAPL-legeattest2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279757NLT-S-2020-82/4Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279758NLT-S-2020-82/5Resultater MYB og FCL Hokksund 15-16 juni 20202020-06-18
SF37NLT-1160126773-279759NLT-S-2020-82/6Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279760NLT-S-2020-82/7Kopi av nasjonal lisens2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279761NLT-S-2020-82/8Resultater MYB, FCL Hokksund 15-16 juni 20202020-06-18
SF37NLT-1160126773-279831NLT-S-2020-82/9Dokumentasjon strekkflyging2020-06-25
SF37NLT-1160126773-279833NLT-S-2020-82/10Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-07-02