Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279769NLT-S-2020-83/1Søknad om LAPL(S)2020-06-19
SF37NLT-1160126773-279770NLT-S-2020-83/2Kopi av LAPL-legeattest2020-06-19
SF37NLT-1160126773-279771NLT-S-2020-83/3Dokumentasjon strekkflyging2020-06-19
SF37NLT-1160126773-279772NLT-S-2020-83/4Resultater RTL Hokksund 16 juni 20202020-06-19
SF37NLT-1160126773-279773NLT-S-2020-83/5Resultater MYB og FCL i Oslo 26.02.20192020-06-19
SF37NLT-1160126773-279784NLT-S-2020-83/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-06-23