Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279788NLT-S-2020-85/1Søknad om LAPL(S)2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279789NLT-S-2020-85/2Kopi av LAPL-legeattest2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279790NLT-S-2020-85/3Dokumentasjon strekkflyging2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279823NLT-S-2020-85/4Link til IGC-fil for strekk2020-06-18
SF37NLT-1160126773-279792NLT-S-2020-85/5Resultater MYB, FCL og RTL Voss 23.02.20202020-06-18
SF37NLT-1160126773-279794NLT-S-2020-85/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-06-23