Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279803NLT-S-2020-86/1Søknad om LAPL(S)2020-06-23
SF37NLT-1160126773-279804NLT-S-2020-86/2Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-06-23
SF37NLT-1160126773-279805NLT-S-2020-86/3Kopi av LAPL-legeattest2020-06-23
SF37NLT-1160126773-279806NLT-S-2020-86/4Dokumentasjon av strekkflyging2020-06-23
SF37NLT-1160126773-279807NLT-S-2020-86/5Resultater MYB og FCL Oslo 10.03.20202020-06-23
SF37NLT-1160126773-279810NLT-S-2020-86/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-06-24