Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282224NLT-S-2020-88/1Søknad om LAPL(S)2020-06-30
SF37NLT-1160126773-282225NLT-S-2020-88/2Kopi av LAPL-legeattest2020-06-30
SF37NLT-1160126773-282226NLT-S-2020-88/3Dokumentasjon strekk2020-06-30
SF37NLT-1160126773-282227NLT-S-2020-88/4Rute for strekkflyging2020-07-01
SF37NLT-1160126773-279872NLT-S-2020-88/5Resultater MYB og FCL Bergen 31.03.20192020-06-30
SF37NLT-1160126773-279873NLT-S-2020-88/6Resultater RTL Voss 23.02.20202020-06-30
SF37NLT-1160126773-279841NLT-S-2020-88/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-07-13