Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279860NLT-S-2020-89/1Søknad om LAPL(S)2020-07-06
SF37NLT-1160126773-279861NLT-S-2020-89/2Kopi av LPL-legeattest2020-07-06
SF37NLT-1160126773-279862NLT-S-2020-89/3Dokumentasjon strekkflyging2020-07-06
SF37NLT-1160126773-279863NLT-S-2020-89/4Resultater MYB og FCL Drammen 11.02.20192020-07-06
SF37NLT-1160126773-279864NLT-S-2020-89/5Resultater RTL Hokksund 15-16 juni 20202020-07-06
SF37NLT-1160126773-279865NLT-S-2020-89/6Dokumentert rute for strekkflyging2020-07-12
SF37NLT-1160126773-279875NLT-S-2020-89/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-07-18