Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279886NLT-S-2020-90/1Søknad om SPL2020-07-12
SF37NLT-1160126773-279867NLT-S-2020-90/2Kopi av Klasse 2-legeattest2020-07-12
SF37NLT-1160126773-279868NLT-S-2020-90/3Kopi av PPL(A) lisens2020-07-12
SF37NLT-1160126773-279869NLT-S-2020-90/4Dokumentasjon strekkflyging2020-07-12
SF37NLT-1160126773-279887NLT-S-2020-90/5Strekkflyging dokumentasjon IGC fra OLC2020-07-12
SF37NLT-1160126773-279878NLT-S-2020-90/6Signert side 2 av søknaden2020-07-15
SF37NLT-1160126773-279877NLT-S-2020-90/7Utstedt SPL med følgebrev2020-07-18