Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279842NLT-S-2020-91/1Søknad om LAPL(S)2020-07-06
SF37NLT-1160126773-279843NLT-S-2020-91/2Søknad om FI(S) og FE(S)2020-07-06
SF37NLT-1160126773-279844NLT-S-2020-91/3Kopi av LAPL-legeattest2020-07-06
SF37NLT-1160126773-279845NLT-S-2020-91/4Dokumentasjon strekkflyginger2020-07-06
SF37NLT-1160126773-277318NLT-S-2020-91/5Resultater MYB og FCL 03.10.20182020-07-06
SF37NLT-1160126773-279963NLT-S-2020-91/6Resultat RTL-eksamen 05.02.202192020-08-20
SF37NLT-1160126773-277297NLT-S-2020-91/7Resultat praktisk prøve RTL 05.02.20192020-07-06
SF37NLT-1160126773-279914NLT-S-2020-91/8Utstedt LAPL(S) med FI(S), FE(S) og følgebrev2020-08-13