Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279850NLT-B-2020-2/1Søknad om LAPL(B)2020-07-07
SF37NLT-1160126773-279854NLT-B-2020-2/2Kopi av LAPL-legeattest2020-07-07
SF37NLT-1160126773-279852NLT-B-2020-2/3Resultater MYB og FCL 03.10.20182020-07-07
SF37NLT-1160126773-279853NLT-B-2020-2/4Resultat praktisk prøve RTL 05.02.20192020-07-07
SF37NLT-1160126773-279851NLT-B-2020-2/5Kopi av siste side loggbok2020-07-07
SF37NLT-1160126773-279989NLT-B-2020-2/6Resultater RTL-eksamen 05.02.20192020-07-07
SF37NLT-1160126773-279991NLT-B-2020-2/7Utstedt LAPL(B) med følgebrev2020-09-01