Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279890NLT-S-2020-92/1Søknad om SPL2020-07-23
SF37NLT-1160126773-279891NLT-S-2020-92/2Kopi av Klasse 2 legeattest2020-07-23
SF37NLT-1160126773-279892NLT-S-2020-92/3Kopi av PPL(A) sertifikat2020-07-23
SF37NLT-1160126773-279893NLT-S-2020-92/4Dokumentasjon av strekkflyging2020-07-23
SF37NLT-1160126773-279894NLT-S-2020-92/5Kopi av nasjonal lisens2020-07-23
SF37NLT-1160126773-279896NLT-S-2020-92/6Utstedt SPL med følgebrev2020-08-11