Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279920NLT-S-2020-94/1Søknad om SPL2020-07-31
SF37NLT-1160126773-279921NLT-S-2020-94/2Kopi av Klasse 2 legeattest2020-07-31
SF37NLT-1160126773-279922NLT-S-2020-94/3Resultater MYB, FCL og RTL Bergen 31.03.20192020-07-31
SF37NLT-1160126773-279923NLT-S-2020-94/4Dokumentasjon strekkflyging2020-07-31
SF37NLT-1160126773-280114NLT-S-2020-94/5Logfile for strekktur2020-07-31
SF37NLT-1160126773-279940NLT-S-2020-94/6Utstedt SPL med følgebrev2020-08-18