Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279927NLT-S-2020-95/1Søknad om LAPL(S)2020-08-13
SF37NLT-1160126773-279928NLT-S-2020-95/2Kopi av LAPL-legeattest2020-08-13
SF37NLT-1160126773-279929NLT-S-2020-95/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-08-13
SF37NLT-1160126773-279930NLT-S-2020-95/4Dokumentasjon strekkflyging2020-08-13
SF37NLT-1160126773-279931NLT-S-2020-95/5Resultater MYB og FCL Starmoen 16.08.20192020-08-13
SF37NLT-1160126773-279938NLT-S-2020-95/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-08-18