Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279933NLT-S-2020-96/1Søknad om SPL2020-08-14
SF37NLT-1160126773-279934NLT-S-2020-96/2Kopi av Klasse 2 legeattest2020-08-14
SF37NLT-1160126773-279935NLT-S-2020-96/3Dokumentasjon av strekkflyging2020-08-14
SF37NLT-1160126773-279936NLT-S-2020-96/4Kopi av nasjonal PFT2020-08-14
SF37NLT-1160126773-279941NLT-S-2020-96/5Kopi av PPL(A)2020-08-17
SF37NLT-1160126773-279943NLT-S-2020-96/6Utstedt SPL med følgebrev2020-08-18