Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279953NLT-S-2020-98/1Søknad om LAPL(S)2020-08-18
SF37NLT-1160126773-279954NLT-S-2020-98/2Kopi av LAPL-legeattest2020-08-18
SF37NLT-1160126773-279956NLT-S-2020-98/3Kopi av loggbok2020-08-18
SF37NLT-1160126773-279955NLT-S-2020-98/4Dokumentasjon strekkflyging2020-08-18
SF37NLT-1160126773-279993NLT-S-2020-98/5Resultater MYB, FCL og RTL Kjeller 03.08.20202020-08-31
SF37NLT-1160126773-279994NLT-S-2020-98/6Bestått praktisk prøve RTL Kjeller 03.08.20202020-08-31
SF37NLT-1160126773-279998NLT-S-2020-98/7Frafall av winch-rettighet2020-09-01
SF37NLT-1160126773-279996NLT-S-2020-98/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-09-02