Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279953NLT-S-2020-98/1Søknad om LAPL(S)2020-08-18
SF37NLT-1160126773-279954NLT-S-2020-98/2Kopi av LAPL-legeattest2020-08-18
SF37NLT-1160126773-279956NLT-S-2020-98/3Kopi av loggbok2020-08-18
SF37NLT-1160126773-279955NLT-S-2020-98/4Dokumentasjon strekkflyging2020-08-18
SF37NLT-1160126773-279993NLT-S-2020-98/5Resultater MYB, FCL og RTL Kjeller 03.08.20202020-08-31
SF37NLT-1160126773-279994NLT-S-2020-98/6Bestått praktisk prøve RTL Kjeller 03.08.20202020-08-31
SF37NLT-1160126773-279998NLT-S-2020-98/7Frafall av winch-rettighet2020-09-01
SF37NLT-1160126773-279996NLT-S-2020-98/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-09-02
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search