Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279969NLT-S-2020-99/1Søknad om LAPL(S)2020-08-20
SF37NLT-1160126773-279970NLT-S-2020-99/2Kopi av LAPL-legeattest2020-08-20
SF37NLT-1160126773-279972NLT-S-2020-99/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-08-20
SF37NLT-1160126773-279974NLT-S-2020-99/4Resultater MYB og FCL Hokksund 15-16-juni 20202020-08-20
SF37NLT-1160126773-279971NLT-S-2020-99/5Resultater MYB og FCL2020-08-20
SF37NLT-1160126773-279973NLT-S-2020-99/6Dokumentasjon strekkflyging2020-08-20
SF37NLT-1160126773-279976NLT-S-2020-99/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-08-26