Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279986NLT-S-2020-100/1Søknad om SPL2021-03-27
SF37NLT-1160126773-279987NLT-S-2020-100/2Kopi av CPL(A) sertifikat2020-08-26
SF37NLT-1160126773-279988NLT-S-2020-100/3Resultater MYB, FCL og RTL2020-08-26
SF37NLT-1160126773-281131NLT-S-2020-100/4Kopi av LAPL-legeattest2021-03-27
SF37NLT-1160126773-281132NLT-S-2020-100/5Dokumentasjon strekkflyging2021-03-27
SF37NLT-1160126773-281134NLT-S-2020-100/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-06