Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-205NLT-S-2019-3/1Søknad LAPL(S)2019-02-18
950215034-206NLT-S-2019-3/2Kopi av PPL(A)2019-02-18
950215034-207NLT-S-2019-3/3Kopi av nasjonalt seilflysertifikat2019-02-18
950215034-208NLT-S-2019-3/4Kopi av Medical Certificate LAPL, Klasse 22019-02-18
950215034-209NLT-S-2019-3/5Kopi av Flygetidsbok2019-02-18
950215034-210NLT-S-2019-3/6Dokumentasjon av strekk-tur2019-02-18
950215034-211NLT-S-2019-3/7Dokumentasjon av Navigasjonstur TMG2019-02-18
950215034-213NLT-S-2019-3/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-02-27