Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280014NLT-S-2020-102/1Søknad om LAPL(S)2020-09-03
SF37NLT-1160126773-280015NLT-S-2020-102/2Kopi av LAPL-legeattest2020-09-03
SF37NLT-1160126773-280017NLT-S-2020-102/3Kopi av loggbok2020-09-03
SF37NLT-1160126773-280016NLT-S-2020-102/4Kopi av PPL(A) sertifikat2020-09-03
SF37NLT-1160126773-280061NLT-S-2020-102/5Resultat MYB og FCL 03.02.20202020-09-03
SF37NLT-1160126773-280063NLT-S-2020-102/6Utstedt SPL med følgebrev2020-09-032020-09-17